Postup objednania

Objednávky produktov je potrebné vytvárať v aplikácii FotoMagica.

Súčasťou objednávky je grafický návrh produktu vytvorený v aplikácii FotoMagica. Po odoslaní objednávky je užívateľ informovaný potvrdením o prijatí návrhu na emailovú adresu.

Upozornenie: po odoslaní objednávky výrazne doporučujeme kontrolu prijatia návrhu produktu na podstránke http://www.fotomagica.sk/program-zdarma/kontrola-stavu-objednavky/ , objednávka je platná až po korektnom prijatí súboru návrhu . Číslo návrhu nájdete v aplikácii FotooMagica .

Pokiaľ návrh objednávky nebol korektne prijatý j potrebné návrh zaslať manuálne podľa pokynov na  http://www.fotomagica.sk/program-zdarma/manualne-nahravanie-objednavky/ .