Ochrana osobných údajov

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného produktu a pre komunikáciu so zákazníkom.

Prevádzkovateľ systému FotoMagica, spoločnosť FotoMagica s.r.o. týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri objednávaní produktov, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia produktov prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ systému FotoMagica, spoločnosť FotoMagica, s..r.o  súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy systému.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom . V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Chcete dostávať informácie o akciách a novinkách? Prihláste sa do FotoMagica klubu