O nás

Systém FotoMagica.sk je prevádzkovaný spoločnosťou FotoMagica, s r. o. . Sme prvý a zároveň najväčší slovenský výrobca fotokníh a fotoFotoMagicav bez zahraničného kapitálu. Disponujeme profesionálnym technologickým vybavením renomovaných značiek . Naši odborní pracovníci vynakladajú maximálne úsilie, aby každý produkt, ktorý je zasielaný zákazníkovi, spĺňal vysoké normy, na ktorých si naša spoločnosť zakladá.

slovenský výrobok

Údaje spoločnosti

Obchodné meno: FotoMagica, s.r.o.
Sídlo: Kasalova 19, 949 01 Nitra
IČO: 36554278
Spoločnosť FotoMagica s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra , vložka číslo: 14079/N

Orgánu dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024: